doradca adr
 
  DGSA.info    
 
Anna Łuczak
 

Doradztwo ADR Anna Łuczak

Anna Łuczak
Doradztwo ADR - DGSA.info


Zajmuję się doradztwem ADR we własnej firmie DGSA.info.

Międzynarodowa umowa ADR dotyczy przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Została ona ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. i jest nowelizowana w dwuletnim cyklu. Umowę ADR podpisało dotychczas 35 krajów świata.

Każda firma zajmująca się drogowym transportem towarów niebezpiecznych, ma obowiązek do wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa (Doradca ADR). Doradca ADR pomaga realizować wymagania umowy ADR. Do jego obowiązków należy także sporządzanie obowiązkowych rocznych sprawozdań do wojewody.

Doradztwo ADR obejmuje również wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa.

Organizuję również szkolenia ADR. Zainteresowanych proszę o kontakt.
line